WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS,cc stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
Posiada zabudowana drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.

Cechy charakterystyczne:W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox


W funkcji pomiaru przewodności


W funkcji pomiaru stężenia tlenu


Inne cechy


Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B.
W porównaniu z CX-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz. Nie ma funkcji zatrzymania wyniku na ekranie i informacji o ustabilizowaniu wyniku. Nie zapewnia automatycznych przeliczeń współczynnika α dla wody ultraczystej i naturalnej. Nie ma możliwości odczytania charakterystyki elektrody.Dane techniczne
Funkcje pH mV Przewodność,
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -2,000 ÷ 16,000 pH ±1999.9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 200 g/l KCl
0 ÷ 250 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 1,99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*
zasolenie ±2 %*
±0,01 mg/l* ±0,1 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 - - -
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie zasilacz 6,5 V / 3,2 A
Masa 640 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 22/50
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10 °C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C. z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.